شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

ششمین جلسه ی کارگاه ترانه

مدرس: حامد حسینخانی / زمان : دوشنبه ۱۱ شهریور ماه / ساعت : ۱۸/ مکان :خیابان امام، کوچه ۸ سالن هم اندیشی حوزه هنری

ششمین جلسه ی کارگاه ترانه
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید