یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره ۱۱۲۵ هفته نامه نگارستان منتشر شد

جریمه دو میلیاردی کارفرمایان خطاکار/
جای کتاب تاریخ اموزش و پرورش خالی بود/
آب خلیج فارس در سال 98 به سیرجان میرسد/
تلاش برای راه اندازی بخش های جدید بیمارستانی/
آغاز به کار فاز هشتم تلفن همراه/
روز تنهایی ترامپ/
فراخوان جام فوتسال رمضان/
نمایشگاه مبل و نارضایتی خریداران و مغازه داران

شماره ۱۱۲۵ هفته نامه نگارستان منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید