یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

شماره ۲۸۱۴ روزنامه کرمان امروز منتشر شد

کتاب مغز پیشرفت هر کشور است/
سینما شهرتماشا به سیستم پخش لیزری دیجیتال مجهز شد /
در شرایط فعلی کشور/
چالش فقدان انبار برای کالای قاچاق/
با ادبیات بذر اندیشه در کودکان بکاریم/
در شرایط فعلی کشور انسجام دشمن شکن نیاز است/
راه طویل شاملو شدن/
پرداخت هزینه واکس دام از سوی دامداری ها دامداری سنتی را نابود میکند/
موجودی حساب آقازاده ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است

شماره ۲۸۱۴ روزنامه کرمان امروز منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید