یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

شماره ۲۸۳۲ روزنامه کرمان امروز منتشر شد

خوان آخر و بازهم فریب/
این سکوت گوش خراش را فراموش نمیکنیم/
از کوچه های کاهگلی کرمان تا بهترین پیرایشگر جهان/
آب شرب ده روستای دیگر تامین شد/
بنگر چه جان های گرامی که از دست رفت/
زیر ساخت های این سازمان فرسوده و متعلق به 25 سال پیش است/
ضرورت دانستن وجه تسمیه آبادی ها/
روزانه 50 هزار مسافر جا به جا می شوند/
ضرورت همکاری دستگاه های مربوط برای حذف تکدی گری/
نامه ” زپرتو ” به رئیس جمهور/
شعر همایون کرمانی در ترازوی نقد

شماره ۲۸۳۲ روزنامه کرمان امروز منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید