پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

شماره ۲۸۴۴ روزنامه کرمان امروز منتشر شد

به سختی ایمنی را دور میزنند/
استعدادهای هنری استان را فراری ندهیم/
در کج و کج چالش سخت کلامی/
طرح حمایت از محیط بانان به مجلس ارایه شد/
مالچ باشی امسال به دلیل نبودن اعتبارات متوقف شده است/
فریادم را در باد بشنوید/
از درد نترس آسمان طولانی است/
عصاره فرهنگ و تاریخ با شیرینی هنر/
که گویدم به پاسخ که زنده ام چرا من ؟/
دیدار خبرنگاران راوری با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر راور

شماره ۲۸۴۴ روزنامه کرمان امروز منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید