چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

شماره ۲۹۰۰ روزنامه کرمان امروز منتشر شد

نشاط زیادش هم کم است/
یک اتفاق مبارک/
بیکاری بیماریست/
معرفی باغ شاهزاده ماهان به 35 زبان زنده دنیا از سوی یونسکو/
افتابه هم مقام دارد/
ایجاد 780 شغل در راور/
چرایی گرایش زنان به مواد مخدر از منظر فرهنگی/
به زودی قیمت های مصوب اعلام می شود

شماره ۲۹۰۰ روزنامه کرمان امروز منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید