یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

شماره ۳۰۶۴ روزنامه کرمان امروز منتشر شد

قربانیان ازدحام در مدرسه / باندهای مافیایی پشت جریان متکدیان کرمانی هستند / نگین آبی ماهان / نیاز به بازنگری محسوس است / آچار کشی و درز کشی آمارها را فراموش نکنیم / من اسدالله عسگر اولادی یک کاسب جزء هستم / فوتبالیست ملی پوش ایرانی نابینا شد / تضعیف رژیم جعلی اسراییل امروز در حال وقوع است

شماره ۳۰۶۴ روزنامه کرمان امروز منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید