یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

شماره ۴۰۶ هفته نامه استقامت منتشر شد

هیچ کتابی را سفارشی ترجمه نمی کنم/
فغان سوزناک کوهبنان/
دغدغه ی حاشیه نشینان را دارم/
بهترین عملکرد در کنترل تجمعات آشوب زا را داشتیم/
قدرت خرید کم در بازاری پر از کتاب/
زنان آسیب دیده حمایت شوند/
دل دردمندان سرای تو باد/
حال کوهبنان بد است /
اتاق کرمان مسئول ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری مجازی است

شماره ۴۰۶ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید