سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره ۵۱۲ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

باید مسئولان قبلی جواب دهند /
فضای فوتبال استان کرمان را لیگ برتری میکنیم/
نوای ساز سورنا بعد از مرگ سهراب/
تب مالت بیماری هزار چهره/
با خاطیان قطع درخت به شدت برخورد می شود/
بازیابی اخلاق معلمی ضرورتی فرهنگی است/
فوتسال سیرجان به شوک احتیاج دارد/
آدم معتاد که آرزو ندارد/
من احمدی نژاد نیستم من دکتر حسن نصرالله پور هستم/
با اجرای سپهتن تصادف اتوبوس ها به صفر رسید

شماره ۵۱۲ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید