پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷

شماره ۵۳۰ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

تخلف دو نون /
عرق های سگی/
فرهنگی بودن جوهر وجود/
در سیرجان امنیت درمانی نداریم/
زنگ تفریح شپش ها /
اعتصاب کامیون دارها/
خفت گیری از کمک فنرها/
مشکلات رشته های وزنه برداری و جودو در سیرجان/
قتل با تفنگ شکاری/
به هم نگوییم ” هی چوپون “

شماره ۵۳۰ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید