پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

شماره ۵۳۱ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

کمین پلیس راهور ممنوع است/
هوارا از ما بگیر معادن را نه/
حکایت های کوتاه به قلم دکتر محسن پور مختار/
شنل قرمزی در جنگل های گزی سیرجون/
الزامات سیاست در عصر ملت دولت منتشر شد /
نقیضه ای بر اقتصاد مردانه سیرجان/
دیوانگی محض/
کودکان نامریی شنیده نمی شوند/
سنگ آهن قیمتی تر از جان

شماره ۵۳۱ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید