سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

شماره ۵۳۱ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

در گهر زمین قانون وجود ندارد/
بلوکی ها/
مردم همان نام قدیمی را می شناسند/
پیروزی از ان ماست/
کشف 120 کیلوگرم تریاک در دو عملیات/
خوشنویسی خوابم را ربود رهایش کردم/
افتتاح هنر و تجربه با عاشقانه سرخ/
شروع فیلم برداری فیلم 23 نفر/
حال ما خوب نیست !

شماره ۵۳۱ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید