سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

شماره ۵۴۳ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

جدال بر سر مدیر عاملی گل گهر/
آوازخوانی های پهلوان/
15 سال کشمکش وندانم کاری/
وقتی پیشرفت را اشتباه می فهمیم/
درختان اولین قربانیان تقاطع غیر همسطح میدان امام/
ما به این اجرا نگاه تجاری نداشتیم/
فعالیتهای جهادی سازمان عمران/
از خود در برابر فیشینگ مراقبت کنید/
شکر خوری اقای رئیس

شماره ۵۴۳ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید