پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

شماره ۵۴۸ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

ببار ای بارون ببار/
نقدی بر غلبه نگاه تبغیض امیز نژادی در سیرجان/
در نکوهش انتقام یکی از همه/
نان تیری زحمت کشی/
در بحث اکتشافات در کشور پیرو بوده ایم/
300 هزار کسب و کار در معرض تهدید/
تر و خشک باهم نسوزانیم/
معضلات فیلترینگ اینستاگرام برای کسب و کارهای مجازی

شماره ۵۴۸ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید