چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

شماره ۵۴۸ هفته نامه پاسارگارد منتشر شد

بهترین راه تعدیل پروانه هاست/
سرطان وحشتناک نیست/
بار دیگر روزگار/
حیف است عضو سالمی زیر خاک برود/
اقدامان شرکت گهرزمین قابل تقدیر و تحسین است/
طلاق عاطفی یک شبه به وجود نمی اید/
حراست از اب اشامیدنی/
سرطان پستان و گوارش شایع ترین هستند/
سرهنگی سرهنگ زاده

شماره ۵۴۸ هفته نامه پاسارگارد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید