پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

شماره ۵۵۲ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

زخم اسید بر چهره طبیعت /
چهره های طنز سال 97 در سیرجان/
با واردات کمتر تولید را شکسته اند/
بی رونقی چراغ این بازار بی رونق/
آینده ای نزدیک بلورد بدون بیکار/
پرواز بالهای امید لابه لای نقش های گلیم/
کارخانه هدایتی سازی/
کدوی اصلاحات/
1000 لبخند محبوب/
اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی توسط بهداشت محیط کرمان/

شماره ۵۵۲ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید