چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره ۵۵۸ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

قاتل خاموش/
وظیفه روابط عمومی ها تعریف از مدیران نیست/
به غیر از خودکشی راه حل دیگری هم وجود دارد/
هیچ جا نمیریم همین جا هستیم/
کوچه و خیابان های چشم انتظار/
7 استان کشور درگیر با ملخ ها/
طاهری : حیرت زده شدیم/
لوح تقدیر وزارت ارشاد به مردم سیرجان/
جنبش پسامند صفر

شماره ۵۵۸ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید