پنج شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸

شماره ۵۷۶ هفته نامه سخن تازه منتشر شد

سیرجانی ها هم فقیرتر می شوند / ورودی شیراز همچنان نابه سامان / جزییات انفجار در گل گهر / انان که غنی ترند نسیه می برند / حکم حبس برادران حسن روحانی صادر شد / پای قاچاق به صنایع بزرگ کاغذ پاره شد / تغییرات در کانون بسیج حقوق دانان سیرجان / احساس ارامش مردم کشور بستگی به تامین امنیت کرمان دارد

شماره ۵۷۶ هفته نامه سخن تازه منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید