پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸

شماره ۵۷۶ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

سومین مفقودی /  به سوی پیروزی فرار کن / جدال در کفریز  / کلاهبرداری 28 میلیون تومانی به بهانه کنسرت شادمهر / سالی 80سانتی متر افت آب های زیر زمینی / پیچ های خطرناک جاده چهار گنبد / نجات از خودکشی / جایزه ویژه درویش خان در کرمان / دیدگاه ها و برنامه های شورای شهر در دور جدید

 

شماره ۵۷۶ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید