شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

شماره ۵۸۰ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

برنامه گلها معلم اصلی من بود / الان فقط به عنوان یک ناظر اینجا نشسته ام / شهر جذاب سیرجان / امکانات بیمارستان را به منزل بیمار میبریم /تاخیر در صدور حکم بی سابقه نیست

شماره ۵۸۰ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید