پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

شماره ۵۸۱ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

وعده جدید مسئولان / دوست بد وجود ندارد / هویت فراموش شده شهر / بنویسید این بیماری جدی است / عمارت های فضول را خراب میکنیم / رییس جمهور گل گهر را به مردم ترجیح میدهد

شماره ۵۸۱ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید