چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

شماره ۵۸۵ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

مبارزه با فساد شعار اول / خوشا به حال دلال ها / نمی توانم تک چرخ بزنم / نخوت باد دی و شکوت خار / به حال ابتذال دانشگاه باید گریست / 50 سال دیگر موسیقی نواحی نداریم / مشوق اصلی شوهرم بوده است / 44 نفر از سیرجان و بردسیر در صف بهارستان / دستگیری چهار شکارچی متخلف /

شماره ۵۸۵ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید