چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

شماره ۵۸۷ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

گفته اند نگوییم / قلعه سنگ میراثی زخم خورده / امیدواری برای بخشش/ تعطیلی هنر و تجربه سیرجان / دواندن و خسته کردن / نگاهی به پدیده رواج ” تم تولد ” / اقا زاده ها در ساحت اجتماعی ایران / حاصل جمع پرواز های از دست رفته / حمایت گل گهر از سرمایه گذاری در تامین و بومی سازی قطعات /

شماره ۵۸۷ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید