پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

شماره ۵۸۹ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

خط قرمز ما خط قرمز شرعی است / بازگشت به زادگاه / خون و جنون / امکان تبانی وجود ندارد /چند روایت از واقعه ی کشف حجاب در کرمان / مضنون اصلی پدر اوست / بهتری بازار سرمایه گذاری بازار بورس است / حاج قاسم برنگشت و فیلم را ندید / گل گهر سیرجان یک ابر صنعت است

شماره ۵۸۹ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید