شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شماره ۶۲۷ هفته نامه استقامت منتشر شد

میخواهیم در صف مدعیان باشیم/
آینده گلاب زهرا روشن است/
مجوزهای میراث و شهرداری شفاف باشد/
سند مقابله با گرد و غبار فردا یکشنبه به تصویب می رسد/
دولت در انتخاب استاندار چابک باشد/
بهشت روی آوار تراژدی است/
سالمندی پر شتاب در استان کرمان/
نخستین جشنواره سراسری داستان کوتاه آهن/
مدیر دو تابعیتی در استان نداریم/
دنیای اسارت ناپذیر احمد یوسف زاده/
امار اصناف کرمان بسیار زیاد است

شماره ۶۲۷ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید