شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

شماره ۶۳۰ هفته نامه استقامت منتشر شد

ختم 7 دهانه پل در 7 سال/
وظیفه دولت در مراسم اربعین تسهیل گری است/
احداث جاده کمربندی بم ضروری است/
با صلح و سازش 45 محکوم از اعدام رهایی یافتند/
تعاونی ها اقتصاد را مردمی میکنند/
انتشار عکس هایم را ادامه میدهم ( مظفر طاهری )/
داستان پر اب چشم هندوانه/
تاثیر بی مانند جشنواره شعر آزاد بر شعر استان/
ناکامی 80 تعاونی مسکن مهر در استان /
احداث جاده کمربندی بم ضروری است

شماره ۶۳۰ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید