شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

شماره ۶۳۵ هفته نامه استقامت منتشر شد

پرونده کوه شاه بسته می شود/
شرکت توزیع برق شمال استان رتبه اول شد /
حذف مشروط تکدی گری در کرمان/
از کتابفروشان بومی حمایت می شود/
اگر کرمان نبود من هم نبودم/
پزشکان در حوزه سلامت سرمایه گذاری نمیکنند/
تجربه راه اندازی مرکز پیوند کبد /
زیر ساخت های فیزیکی ضعیف است/
تصویر خوبی از کرمان بسازید

شماره ۶۳۵ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید