یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

شماره ۶۵۰ هفته نامه استقامت منتشر شد

مثلث رونق تولید تشکیل شد/
قناتغستان و لنگر در معرض سیل/
اثار خوشنویسی امروز موزه ای هستند/
بی مهری از ماست نه از طبیعت
تصمیم سلیقه ای در تصمیم سه راهی شرف اباد ممنوع/
کرمان در کنار حمیدیه/
این بار نوبت رمضان جمالی بود/
ریشه تعزیه به مراسم تماشا به عصر صفویه برمیگردد/
80 درصد تالاب جازموریان ابگیری شده است

شماره ۶۵۰ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید