سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

شماره ۶۵۹ هفته نامه استقامت منتشر شد

ابهامات در انتقال اب صفارود به کرمان/
توان مقابله با تحریم را داریم/
ثبت ملی اثار هوشنگ مرادی کرمانی/
برخی قران های خطی موزه شاه نعمت الله ولی ثبت ملی شد/
به تنهایی نمیتوانیم لوت را مدیریت کنیم /
اعضای ستاد انتخابات استان معرفی شد/
مشارکت بخش خصوصی غیر عمومی به دنبال دارد/
افزایش طلاق های توافقی و صوری در بم

شماره ۶۵۹ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید