شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸

شهرداری کرمان برگزار میکند

کنسرت شهرام شکوهی

23 و 24 تیر ماه

ساعت : 22

مکان : بلوار غدیر 1 ورزشگاه امام علی

شهرداری کرمان برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید