یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فراخوان نخستین جایزه کاربافو نقاشی

ازتمامی نقاشان سراسرکشوربرای شرکت دراین رویداد دعوت به عمل می اید
باهمکاری نگارخانه های :
ارگ قدیم بم با همکاری نگارخانه هومهر کرمان
هنر ساری
آر تین مشهد
ابد تهران
زرنا تهران
hedieh_honariادرس واتس آپ برای ارائه آثار

فراخوان نخستین جایزه کاربافو نقاشی
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید