سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

کارگاه سه روزه “بازیگری و زیست صحنه ای”

مدرس : بابک دقیقی
ظرفیت محدود / زمان: ۲۶_۲۷تیر و ۳مرداد

ظرفیت محدود / مکان : خیابان زهره کرمانی غربی، پلاک ۴۶ موسسه فرهنگ گستر

♦️تلفن: ۳۲۴۴۱۲۳۶

کارگاه سه روزه “بازیگری و زیست صحنه ای”
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید