پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

مراسم استقبال از قهرمان جهان

سرکار خانم زهرا نعمتی
سفیر جهانی انجمن حمایت از بیماران سرطانی
یاس کرمان
پنجشنبه 30 شهریور
ساعت : 19:30
در فرودگاه کرمان

مراسم استقبال از قهرمان جهان
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید