یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

معرفی کتاب

هنر شفاف اندیشیدن
زمان : یکشنبه 13 ابان
ساعت : 17
مکان : میدان کوثر ابتدای بلوار نصر محوطه شهرداری واحد 49

معرفی کتاب
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید