یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

موسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی کرمان برگزار میکند

سلسله کارگاه های نظری هنر اول
مبانی فلسفه هنر
دکتر منصور بهنام
مدت کارگاه : 4 جلسه 12 ساعت
زمان برگزاری : تیرماه 97
ساعت : 16 الی 19
محل برگزاری : خیابان شهید بهشتی بین چهارراه طهماسب اباد و باغملی ، موسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی

موسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی کرمان برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید