سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

موسسه فرهنگ گستر تقدیم میکند

دوره آموزشی : بازیگری ، نمایش رادیویی ، دوبله ، گویندگی
افراد برگزیده این دوره ها به پروژه های حرفه ای رادیو معرقی می گردند
آدرس : کرمان خیابان زهره کرمانی غربی ، پلاک 46
شماره تماس : 2441236

موسسه فرهنگ گستر تقدیم میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید