سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

موسسه موسیقیایی چنگ آهنگ سیرگان برگزار میکند

تهیه کننده : گروه هنری ایماژ
کنسرت هوروش باند
زمان : 5 مرداد
سالن تلاش
خرید اینترنتی بلیط : www.iranconcert.com

موسسه موسیقیایی چنگ آهنگ سیرگان برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید