سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

مکتب هزارویکشب کرمان برگزار میکند

کارگاه سه روزه بازیگری
فیلم ساز بازیگر کارگردان : وحید عوض زاده
زمان : 30 بهمن ، 1 و 2 اسفند ماه
شماره تماس جهت ثبت نام : 03432466647

مکتب هزارویکشب کرمان برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید