چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

نشست تخصصی سینما

با حضور : دکتر آرش شفیعی
زمان : چهارشنبه 21 فروردین
ساعت : 16 الی 18
مکان : سالن هم اندیشی حوزه هنری استان کرمان

نشست تخصصی سینما
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید