دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایشگاه پنجره اسکاندیناوی

کاری از شیوا کهن
این نمایشگاه تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد
ساعت بازدید: ١٧ الی ٢١
در گالری دیبا ، خیابان شریعتی١٩
گالری شنبه ها تعطیل میباشد

نمایشگاه پنجره اسکاندیناوی
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید