سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

نمایشگاه اثار چهارمین سالانه خوشنویسی کرمان

گشایش : پنجشنبه 26 مهرماه
ساعت 16
در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان

نمایشگاه اثار چهارمین سالانه خوشنویسی کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید