یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

نمایشگاه انفرادی مجسمه سر دیس

« میلاد زینلی کرمانی »
زمان : ۶ الی ۱۲ دی ماه
افتتاحیه ۶ دی ماه ساعت : ۱۸
ساعت بازدید : ۱۷ الی ۲۰
مکان : پارک مطهری گالری اتشی

نمایشگاه انفرادی مجسمه سر دیس
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید