سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

نمایشگاه به تماشای بهار

دوازدهمین نمایشگاه
‌” به تماشای بهار ”
با نمایش ۱۸۰ اثر نقاشی مجسمه وهنر معاصر
این نمایشگاه تا ۲۳ فروردین ماه ۹۸ ادامه خواهد داشت.
ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ و۱۶ تا ۱۸:۳۰
مکان : موزه هنرهای معاصر صنعتی

نمایشگاه به تماشای بهار
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید