یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

نمایشگاه سودای قطاعی

سخنران : علیرضا هاشمی نژاد
با حضور : سیدرضا خضرایی
زمان : سه شنبه 25 تیر ماه
بازدید ساعت : 8 الی 13 و عصر ها 17 الی 19
مکان : موزه هنرهای معاصر صنعتی

نمایشگاه سودای قطاعی
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید