شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نمایشگاه طراحی

مریم ایمانی زاده
« اینگونه»
زمان 11 الی 15 ابان
ساعت ۱۷
کرمان ، نگارخانه ی یادگاران صنعتی

نمایشگاه طراحی
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید