شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

نمایشگاه عکس

“جنگ در مستطیل کوچک”
همزمان باکنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان
گشایش جمعه ۱۰ اسفند‌ماه.
ساعت 17 گالری یادگاران صنعتی

نمایشگاه عکس
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید