شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی خوشنویسان کرمان

خط و شعر
گشایش: جمعه ششم اردیبهشت
ساعت 17
نمایشگاه تا ۱۵ اردیبهشت دایر می باشد
گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد
مکان : کرمان : شفایک پلاک چهل و شش گالری آزاد

نمایشگاه گروهی خوشنویسان کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید