پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی عکس، ویدئو، نقاشی ، …

به انتخاب سارا ملک زاده/نمایش یک روزه جمـــعه 4 مـــردادماه 1398/ ســـاعت 6:00 عـــصر خیابان شهید بهشتی (شریعتی) / بین چهارراه طهماسب آباد و باغ ملی / گالری یادگاران

نمایشگاه گروهی عکس، ویدئو، نقاشی ، …
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید