شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی عکس درخت

پایان دوره هنرجویان عکاسی خانه ی هنر / این نمایشگاه تا ۲۵ شهریورماه ادامه دارد / ساعات بازدید : ۱۹ تا ۲۱ / مکان : کرمان ، خیابان هزارویکشب ، کوچه شماره ۳ ، خانه ی هنر ، نگارخانه درخت

نمایشگاه گروهی عکس درخت
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید