شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی

جان شیرین
زمان : 14 الی 24 دی ماه
ساعت : 17 الی 21
نگارخانه شنبه ها تعطیل می باشد
مکان : نگارخانه دیبا ، شریعتی 19

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید